Aanpak – coaching en training

window-770535_640Bij Strong People brengen we geen ingewikkelde en theoretische trainingen die nadien ergens in een kast belanden. Ik zorg ervoor dat mensen onmiddellijk aan de slag kunnen met hetgeen ze geleerd hebben via een combinatie van coaching en training.

Wat maakt mijn aanpak zo uniek?

Ik geef geen algemene trainingen maar organiseer praktische, interactieve trainingen op maat van je bedrijf en dit steeds in combinatie met een individueel coaching traject. Tijdens deze trainingen reik ik heel concrete tips en handvaten aan die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Bovendien combineer ik dit met een persoonlijk coaching traject om te komen tot effectieve gedragsverandering. Zo brengt je geld dat je investeert in training ook effectief iets op!
Voor grotere projecten, werk ik samen met een vast team van professionelen die hetzelfde kwaliteitsniveau nastreven.

 

Waarom kiezen voor een aanpak met coaching en training?

Praktisch: als meninteractiefsen zelf nog moeten beginnen nadenken over hoe ze bepaalde theoretische concepten kunnen omzetten naar de praktijk dan is de kans klein dat ze er ook effectief mee aan de slag gaan. Er zijn zo veel andere prioriteiten. Mijn verhaal is steeds theoretisch onderbouwd maar ik heb zelf al de denkoefening gemaakt om dit om te zetten naar de praktijk. Zo kunnen je medewerkers er onmiddellijk mee aan de slag. Handig toch?

Interactief: trainingen waar de trainer urenlang kennis spuit en er geen interactie is met de deelnemers zijn slaapverwekkend en niet efficiënt. Via interactieve trainingen zorg ik dat de deelnemer met zijn aandacht bij de training blijft en dat hij de materie via oefeningen zelf beleeft. Het gevoel dat ze hierbij ervaren zullen ze zich nog lang herinneren en overtuigt hen ook sneller van het nut van bepaalde tips.

Coaching: tijdens mijn vorige jobs vroeg ik mij vaak af waarom trainingen van mijn medewerkers zo weinig resultaat opleverden in de praktijk. Mensen zijn vaak enthousiast over de tips die ze krijgen in een training. Wanneer ze echter terug in de dagdagelijkse routine terecht komen, vergeten ze deze snel of slagen ze er niet in om deze effectief om te zetten in de praktijk. De reden waarom dit niet lukt verschilt van persoon tot persoon. Via coaching gaan we achterhalen wat de overtuigingen zijn die hen belemmeren om de tips om te zetten in de praktijk. Vervolgens vertrekken we vanuit de sterktes van de persoon om deze belemmerende overtuigingen aan te pakken en tot effectieve gedragsverandering te komen.
Hierbij besteden we steeds de nodige aandacht aan het  creëren van een sfeer en omgeving waarin de gecoachte persoon zich rustig en veilig voelt.

 

Wat levert het op voor je bedrijf?

  • Medewerkers staan sterker in hun schoenen en durven opkomen voor hun eigen meningsuccess-938345_640
  • Medewerkers leren beter met elkaar communiceren
  • Je hebt autonome en flexibele medewerkers
  • Leidinggevenden weten hoe ze moeten omgaan met de soft side van hun job
  • Je hebt gelukkige medewerkers en gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten en leveranciers
  • Er ontstaat een open bedrijfscultuur die je uitdraagt naar je klanten en leveranciers. Mensen herinneren zich niet altijd wat je deed maar ze herinneren zich wel welk gevoel je hen gaf.