Bedrijven

Strong People helpt mee bouwen aan de bedrijven van de toekomst

Wil je investeren in de weerbaarheid en de toekomst van je bedrijf? Investeer dan zeker in je menselijk kapitaal want zij zorgen er voor dat je bedrijf flexibel en weerbaar wordt.

 

Happy companies make more money – Wouter Torfs

 

Hoe kan Strong People je hier bij helpen?

LogoTransparantHeb je een aantal medewerkers die je een belangrijke rol ziet spelen in de toekomst van je bedrijf en/of die je wil voorbereiden op een leidinggevende functie?
Ik help je om zorg te dragen voor deze mensen door een op maat gemaakt high potential traject op te zetten. Zo bereiden we hen samen voor op een mooie toekomst.

Heb je in jouw bedrijf een aantal leidinggevenden die inhoudelijk heel sterk zijn maar die op het vlak van omgaan met en aansturen van medewerkers nog enige ondersteuning kunnen gebruiken?
Tijdens een verkennend gesprek gaan we na wat de specifieke noden zijn voor jouw bedrijf en stel ik een op maat gemaakt traject samen. Dit kan gaan van efficiënte communicatie, leren delegeren over vergadertechnieken tot het geven van feedback of het voeren van functioneringsgesrekken.

Heb je een aantal goede medewerkers die zichzelf aan het voorbij lopen zijn en moeite hebben met het vinden van de juiste work/life balance?
Ik bied een aantal trainingen en/of workshops aan in combinatie met coaching die hen leren om dat evenwicht te vinden. Ik vertrek hierbij steeds vanuit de specifieke context van het bedrijf en de perso(o)nen in kwestie.

Wil je een aantal competenties van je medewerkers verder ontwikkelen?
Als je wil dat mensen optimaal renderen binnen een bedrijf dan is het belangrijk dat ze zichzelf durven zijn en durven uitkomen voor hun eigen mening. Efficiënt communiceren en de nodige assertiviteit aankweken zijn daarbij cruciale factoren. In de training rond assertiviteit of communicatie krijgen ze concrete tips om onmiddellijk mee aan de slag te gaan in de praktijk. Persoonlijke ervaring en feedback van collega’s hebben mij echter geleerd dat dit niet voldoende is om tot effectieve gedragsverandering te komen. Vaak kennen mensen de theorie maar om dit werkelijk om te zetten naar de praktijk, krijgen ze extra ondersteuning via een persoonlijk coaching traject.

Wil je het bewustzijn rond burn-out in je bedrijf vergroten?
Tijdens een 2 uur durende lezing kom je te weten wat de symptomen en de risicoverhogende factoren zijn en kom je te weten hoe je hier als werkgever mee kan omgaan.