Ben jij een perfectionist?

Ben jij een perfectionist?

Wanneer deze vraag tijdens een coaching gesprek opduikt, ontkennen mijn coachees dit vaak. Nee nee, zij zijn zeker geen perfectionist. Ze weten dat perfectie niet bestaat. Ze leggen de lat gewoon hoog voor zichzelf.

Dat is nu het verraderlijke aan perfectionisme. Het durft zich nogal eens te vermommen. En één van de verschijningsvormen is de hoge lat. En begrijp me niet verkeerd, er is niets verkeerd met het hanteren van een hoge norm. Ik hecht daar zelf ook veel belang aan. Waar het hier echter over gaat, is dat je steeds meer en steeds beter wil doen en zo hard je best doet dat je ook over je grenzen gaat. En dat doe je niet zozeer om kwaliteit af te leveren maar omdat je diep vanbinnen bang bent om niet goed genoeg te zijn.   

En dat is ook de reden waarom perfectionisme best wel vaak voorkomt bij introverten. Doordat we steeds afgewogen worden tegenover de extraverte norm in onze maatschappij, krijgen we het gevoel dat we niet goed genoeg zijn. We profileren ons niet genoeg, we zijn te bescheiden, we zijn te traag, we moeten wat dominanter zijn, … . En dat gaan we dan maar compenseren met perfectionistisch gedrag.  Zo willen we er voor zorgen dat ze ons geen opmerkingen kunnen maken omdat we het niet goed genoeg gedaan hebben.

En wist je dat die hoge lat niet de enige vermomming is die perfectionisme gebruikt? Ook uitstelgedrag en moeite met het nemen van beslissingen worden wel eens als masker gebruikt. En nee, dan is de inspiratie van het perfectionisme beestje nog niet uitgeput. 

Wil jij de verschillende vermommingen ontdekken en vooral, wil je graag leren hoe je perfectionisme meer kan loslaten? Neem dan zeker eens een kijkje in de Strong People Academy

Tags: #intovertisok, #introvert, #perfectie, #perfectionist, #sterkinjeschoenen, #strongpeople

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *