Groepsopleidingen: energievreters voor introverten

Er zijn zo van die weken dat er verschillende gelijkaardige verhalen op je pad komen. En de voorbije weken had ik zo’n ervaring rond groepsopleidingen. Het is namelijk zo dat groepsopleidingen (lees: opleidingen in groepsverband op een externe locatie waarbij je (bijna) niemand van de deelnemers kent) ons als introverten een serieuze dosis stress bezorgen en dus vrolijk aan de haal gaan met onze energie.

Maar hoe komt dat nu?

Daar zijn verschillende redenen voor:

  1. De stress begint al op voorhand: we weten niet in welke groep we gaan terecht komen, welke oefeningen we daar zullen moeten doen en vooral wat ze van ons gaan vinden. Bovendien is de kans groot dat het op een locatie is waar we nog niet geweest zijn dus (in mijn geval toch 😉) is de kans groot dat we een paar keer verkeerd zullen rijden. Zelfs met GPS. En dan heb ik het nog niet gehad over de files die we zullen moeten trotseren. In normale tijden dan toch want nu met corona valt dat deel van de stress wel weg.
  2. Als we dan toch op de locatie geraakt zijn (en in de meeste gevallen is dat op tijd want we zijn goed op tijd vertrokken) dan komen we binnen en zijn daar al die ogen (van mensen die we niet kennen) die op ons gericht zijn. Ons prikkelniveau schiet de hoogte in en we krijgen een heel ongemakkelijk gevoel.
  3. De opleiding begint en daar is het klassieke voorstelrondje … of toch niet zo klassiek. De hippe trainers willen dat liever anders aanpakken en zijn op zoek gegaan naar originele werkvormen. En dus moeten we ons voorstellen aan de hand van een karakter uit een film (ik kijk weinig naar films en als ik ze gezien heb, vergeet ik het. Moeilijke opdracht dus.) of onszelf vergelijken met een dier. Je hebt het vast en zeker al wel mee gemaakt. Een klein of iets groter stressje maakt zich van ons meester. Wat moeten we daar nu weer op antwoorden?
  4. En dan tijdens de opleiding zelf, zijn ze daar: de fameuze rollenspelen. Je moet je inbeelden dat je in een fictieve situatie zit met fictieve mensen en dat je daar gaat reageren op een situatie die zich nooit zal voordoen in je echte omgeving (ik weet het, ik overdrijf een beetje. Maar ik ben dat zelf ook echt al tegengekomen.). Daarbij komt dan nog vaak dat we die rollenspelen ook nog eens voor de voltallige groep mogen doen en dat die daar commentaar mogen op geven. En daar gaat ons prikkelniveau opnieuw.
    Of meer en meer ook van die spelletjes, die wel eens leuk kunnen zijn om niet in slaap te vallen maar waarvan je niet echt ziet hoe je die gaat omzetten naar je dagelijkse praktijk.

Dit allemaal samen zorgt ervoor dat het prikkelniveau hoge pieken haalt en we dus overprikkeld geraken. Hierdoor gaat je lichaam in een soort alertheidsmodus zodat je dingen sneller als ‘gevaar’ gaat interpreteren. We denken dan dat de anderen het niet goed vinden wat we net gedaan hebben omdat ze even hun wenkbrauwen leken te fronsen of omdat ze hun armen kruisten. En uiteindelijk gaan we ons bijna automatisch uit veiligheid zo veel mogelijk terugtrekken, tellen we af naar het einde van opleiding en zeggen ze dan achteraf dat ze ons niet zo veel gezien hebben.

En dit is dus waarom we als introvert doodmoe zijn na een groepsopleiding.

En wat kan je daar dan aan doen?

  1. Zorg er eerst en vooral voor dat je op regelmatige tijdstippen even je prikkelniveau naar beneden haalt. Ga even naar het toilet of naar buiten tijdens de pauze en concentreer je even op je buikademhaling.
  2. Ga aan de slag met de gedachten die je zenuwachtig maken. Bijvoorbeeld: ik kan dat bijlange zo goed niet als de rest, de rest gaat mij belachelijk vinden, … Ga eens na hoe zeker je van die gedachten bent en of er geen nuttiger gedachten zijn die je zouden kunnen helpen.
  3. Werk aan je zelfvertrouwen zodat je dit kan zien als een groeimoment en niet als een moment waarop je kan afgaan.

Voel jij je dus ook zo na een opleiding? Weet dan dat dit helemaal niet zo eigenaardig is maar weet ook dat je dit niet zo maar moet ondergaan. Hoe steviger je in je schoenen staat, hoe beter je met dergelijke situaties om zal kunnen.

Tags: #introvertekracht, #introvertisok, #strongpeople #sterkinjeschoenen #faalangst

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *