Hoe ik change management leuk ben gaan vinden

In mijn vorige job ben ik eigenlijk min of meer automatisch in het change management gerold. Ik werkte op projecten die altijd één of andere vorm van verandering met zich meebrachten. Nieuwe software, aanpassingen aan processen, … . En ik ontdekte dat verandering altijd ook op één of andere manier weerstand opriep. Mensen zagen het niet zitten om met een nieuwe software te werken of een aanpassing te doen aan hun dagelijkse manier van werken. En echt, wat gaf mij dat stress. Ik ging er van uit dat ze nooit met die tool zouden willen werken of dat ze hun manier van werken nooit zouden willen aanpassen en bovendien zouden ze mij ook niet leuk meer vinden. Ik lag daar soms echt van wakker. Tot ik ging inzien dat die mensen helemaal niet zo slecht waren als ze in mijn hoofd intussen geworden waren. Door meer met hen te gaan praten en door hen te proberen begrijpen, ging ik beter inzien wat ze nodig hadden om de verandering wel te omarmen en er in mee te gaan. En zo werd dat ook voor mij een verrijkend proces. 😊

Bovendien heeft het mij ook helpen ontdekken dat ik sterk was in 1-op-1 gesprekken. Tot dan toe had ik me vooral geconcentreerd op het feit dat ik niet goed wist hoe te reageren wanneer ze bijvoorbeeld tijdens een opleiding die weerstand toonden. In die periode kwam ik er echter achter dat ik op een heel natuurlijke manier 1-op-1 gesprekken kon voeren zonder dat ik het gevoel had dat ik mij anders moest voordoen dan ik was. Ik begon oprecht geïnteresseerd aan het gesprek en kreeg op die manier snel het vertrouwen van mensen zodat ze bereid waren om samen op zoek te gaan naar wat voor hen kon werken.

Staar je als introvert dus niet blind op het feit dat je niet direct weet hoe te reageren in groep. (Met een aantal tips kan je daar ook zeker en vast aan werken zodat je je zekerder voelt.) Maar ga uit van je eigen sterktes en zet deze in. Ben je bij jezelf al eens nagegaan hoe je het doet in 1-op-1 gesprekken? Heb jij ook het gevoel dat dat meer op een natuurlijke wijze verloopt?

Tags: #introvertekracht, #introvertisok, #sterkinjeschoenen, #strongpeople

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *