Wie zijn die stille mensen in een vergadering?

Ben jij ook één van die mensen die in een vergadering naar de achtergrond durft te verdwijnen wanneer er druk over en weer gediscussieerd wordt?

En zijn volgende interne conversaties dan ook herkenbaar voor jou?

 • “Ik heb hier weer nog niets gezegd. Ze gaan weer denken dat ik er niets van ken.”
 • “Hoe kunnen ze nu zo snel reageren op iets wat de andere zegt? Waarom ben ik toch zo traag?”
 • “Waarom kan ik toch niet meer zijn zoals de rest?”
 • “Ze gaan hier weer denken dat ik er niets van snap of dat het me niet interesseert.”

En zo zou ik er nog wel een aantal kunnen opnoemen (Vul gerust aan met je eigen interne conversatie 😉).

Dit ligt echter niet aan het feit dat je dom bent of traag bent. Nee, echt niet. In de meeste gevallen is dit gewoon te verklaren door het verschil tussen de introverte en de extraverte manier van denken.

Ik verklaar mij even nader:

 • Bij ons, introverten, speelt ons denkproces zich van nature uit volledig af in ons hoofd. Dat betekent dat wanneer er in een vergadering nieuwe informatie gedeeld wordt, dat we die eerst in ons hoofd gaan analyseren, verbanden gaan leggen, conclusies gaan trekken, …
  Pas wanneer we dit duidelijk hebben, zijn we klaar om hiermee naar buiten te komen.
 • Bij extraverten daarentegen speelt het denkproces zich buiten hun hoofd af. Ze gooien iets in de groep, wachten op de reactie, bouwen daar weer op verder en zetten zo hun denkproces verder tijdens de vergadering. Zo kan het lijken dat ze tijdens de vergadering helemaal van idee veranderd zijn.

Hoe kan je er dan voor zorgen dat vergaderingen toch efficiënt verlopen en dat iedereen zijn input kan geven:

 1. Wees voorzichtig met het oordelen over elkaar en vooral wees mild voor elkaar. Ieder heeft zijn manier van denken en beiden leiden tot resultaat.
 2. Zorg dat er op voorhand reeds een duidelijke agenda doorgestuurd wordt naar de deelnemers van een vergadering. Zo kunnen mensen die nood hebben aan voorbereiding op voorhand al eens nadenken over de verschillende topics die zullen besproken worden en wat ze daar zeker willen over vertellen.
 3. Tracht ook ruimte te laten om na de vergadering nog feedback te sturen zodat alle standpunten mee kunnen genomen worden.
 4. Wees als introvert niet bang om luidop vragen te stellen om een deel van je denkproces naar buiten te brengen en zo ook meer structuur te brengen in de conversatie.

Zo verdwijn je zelf minder naar de achtergrond, maak je vergaderingen efficiënter en laat je iedereen maximaal tot zijn recht komen.

Wat denk je? Ook eens proberen?

Tags: #introvertekracht, #introvertisok, #sterkinjeschoenen, #strongpeople

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *